Broneerimine

Broneerimine

Broneerides telefoni või maili teel puhkemaja, peate 3 tööpäeva jooksul tasuma rendi ettemaksu, summas 70 eurot. Ettemaksu saate tasuda kas ülekandega või sularahas kohapeal. Ülekandega tasumisel märkida selgitusse rendi kuupäev ning tel. number. Kui rendi ettemaksu ei ole laekunud 3 tööpäeva jooksul, pakutakse maja edasi. Rendileping allkirjastatakse kohapeal maja üleandmisel.

Tagatis

Rendi hinnale lisandub tagatisraha 130 eurot, mis tagastatakse rentnikule rendiperioodi lõppedes juhul, kui Tatra puhkemaja kasutamisel on peetud kinni eeskirjast ning võimaliku kahju korral on tekitatud kahju hüvitatud. Vt. täpsemalt sisekorraeeskirjadest.

Broneeringu tühistamine

Teade broneerimise tühistamise kohta tuleb edastada alati kirjalikult. Juhul, kui klient tühistab broneeringu 21 päeva enne planeeritud rendiperioodi algust, tagastatakse kliendile tasutud ettemaks. Juhul kui broneeringu tühistamine toimub vähem kui 21 päeva enne planeeritud rendiperioodi algust siis ettemaks tagastamisele ei kuulu. Broneering loetakse tühistatuks hetkest, mil tühistamisteade on edastatud rendile andjale.